se0712-6.jpg

KALİTE İLKELERİMİZ

  • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: Mevcut müşteri ilişkilerini daha kuvvetli ve kalıcı olması için müşteriye verilen sözlerin, mevcut bütün imkânlar kullanılarak yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması…

 

  • YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEK: Rekabetin yönünü değiştirecek, sektörü yönlendirecek. Bu yöndeki fikir ve çalışmaları desteklemek, yenilikçi olmak,  pazara yeni ürünler kazandırmak…

 

  • TESLİM & TEMİN SÜRECİNDE  MÜKEMMELLİYET: Müşteriden siparişin alınması ve ürünün  teslim edilmesine kadar geçen süreçte, müşteri beklentilerini en iyi  şekilde karşılayarak  söz konusu süreçte  mal ve bilgi akışında   hızlı olmak,  süreklilik sağlamak…

 

  • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Kaliteli Yönetim Sistem anlayışını benimseyen kurumumuzda, mevcut sistemin etkinliğinin ölçülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilerek örnek teşkil edecek kurum haline getirilmesi… 

 

  • KATILIM: Kalite Yönetim Sistemi anlayışını benimseyen kurumumuzda, personelimizin ’’ kendi geleceğini, firmanın geleceğinde görme ’’ anlayışı çerçevesinde katılımlarını  sağlayarak, iş ve sosyal yaşantılarında, kalite yaşam anlayışının temellerini hazırlamak… Tüm birim ve tarafların katılımı ile organizasyonumuz için ortak karar alma, birlikte gelişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonu sağlamak… 

 

  • MARKA: Firma marka bilinirliğinin mevcut durumu korumak, mevcut durumdan daha ileriye götürmek, sektör içinde ilk akla gelen marka olmak, bunu sürdürebilmek, sektör dışında markasından söz ettirmek, bunu geliştirmek, ulusal bir marka olma yolunda çalışmaları destekleyerek, bu hedefe ulaşmak ve yurt dışında da kendinden söz ettirmek…