se0712-6.jpg

ÇEVRE POLİTİKASI

KAR-YAPI A.Ş. , faaliyet alanı ve hizmet metodları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır. KAR-YAPI A.Ş. , dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir. Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır. Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir. Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir. Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır. Çevresel performansımız Çevre sistemine paralel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçi çevre konusunda bilinçlendirilecektir.